featured-image-1748

Tabiinlərdən olan İbrahim ibn Əhməddən Bəsrəlilər “Bizə nə olub ki, dualarımız qəbul
olunmur?”-deyə soruşdular
O belə dedi:

“Sizin qəlbiniz on şeylə ölmüşdür”

1. Allahı tanıdınız, lakin haqqını vermədiniz.

2. Peyğəmbəri(SƏV) sevdiyinizi iddia etdiniz, lakin yolunu tərk etdiniz.

3. Quranı oxudunuz, lakin əməl etmədiniz.

4. Nemətlərdən yediniz, layiqincə şükür etmədiniz.

5. Şeytanı düşmən bildiniz, lakin ona müxalif olmadınız.

6. Cənnəti haqq bildiniz, onun üçün çalışmadınız.

7. Dediniz Cəhənnəm haqqdır, lakin ondan qorxmadınız.

8. Ölümü haqq bildiniz, lakin ona hazırlaşmadınız.

9. Ölülərinizi dəfn etdiniz, onlardan ibrət almadınız.

10. Yuxudan ayıldınız, insanların eyiblərini axtardınız, öz eyiblərinizi unutdunuz.

Bənzər Məqalələr