featured-image-2197

İnsanlardan intiqam almaq və onlara qarşı kin saxlamanın sonu acıdır.Belə hislərdə yaşayan insanın sonu ,qəlbiylə, qanıyla,canıyla,qəzəblənməsi ilə,rahatlığını puça çıxması ilə, xöşbəxtlik və saədəti itirməsiylə nəticlənir.Ona görədə intiqam almaq istyən, qəzəblənən və ya kin saxlayan biri şübhəsiz əsl zərərə uğrayandır.
Uca Allah bu xəstəliyin müalicə yolunu belə açıqlamışdır:

“O müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da (mallarını yoxsullara) xərcləyər, qəzəblərini udar, insanların günahlarından keçərlər. Allah yaxşılıq edənləri sevər.*(Ali-İmran ,134)

“Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı işlər görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər!”(əl-Əraf ,199)

” Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz! (Ey mömin kimsə!) Sən (pisliyi) yaxşılıqla dəf et! (Qəzəbə səbirlə, cəhalətə elmlə, xəsisliyə comərdliklə, cəzaya bağışlanmaqla cavab ver!) Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi, sanki yaxın bir dost görərsən!”(Fussilət,34)

————-

Ümidsizliyə Qapılamqdan Qorunma” kitabından.
www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr