featured-image-987

(1)- (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ )
«Səmia-l-lahu limən həmidəh»
(Allah Ona həmd edəni eşidir).

(2)- (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ )
«Rabbənə va ləkə-l-həmd, həmdən kəsiran tayyibən mubərakən fihi»
(Rəbbimiz! Həmd Sənə məxsusdur; saysız-hesabsız, gözəl, mübarək həmd)

(3)-( … مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ اْلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ . اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ )
«…milə-s-səməvati va milə-l-ardı va mə beynəhumə, va milə mə şitə min şeyin bad. Əhlə-s-sənəi va-l-məcdi, əhaqqu mə qalə-l-abdu, va kullunə ləkə abd. Allahummə lə mənia limə ətaytə, va lə mutıyə limə mənətə va lə yənfəu zə-l-cəddi minkə-l-cədd» (Sənə yer ilə səmalar arasını əhatə edən və istədiyin qədər həmdu-sənalar olsun. Sənin qulunun dediyi haqdır. Biz hamımız Sənin qulunuq. Allahım! Sənin verdiyinə mane olacaq heç bir şey yoxdur. Sə¬nin mane olduğun şeyi heç kəs verə bilməz. Ey əzəmət Sahibi! Sən fayda verməsən, heç kəs fayda verə bilməz).

(1) əl-Buxari, izahlı nəşri, 2/282.
(2) əl-Buxari, izahlı nəşri, 2/284.
(3) Müslim, 1/346.

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr