media-a43df8e1-a555-4389-ae69-30c23c513097

Zülmə məruz qalmış kimsəyə yardım etmək və onu zalımın zülmündən qorumaq – ruzinin artmasına səbəbdir. Peyğəmbərimiz ﷺ buyurmuşdur: “Mənə zəif olanlarınızı göstərin. Çünki siz, aranızda olan zəiflərinizə görə (Allah tərəfindən) yardım olunur və ruziləndirilirsiniz.” (Əbu Davud)

Bənzər Məqalələr