media-a43df8e1-a555-4389-ae69-30c23c513097

Zülmə məruz qalmış kimsəyə yardım etmək və onu zalımın zülmündən qorumaq – ruzinin artmasına səbəbdir. Peyğəmbərimiz ﷺ buyurmuşdur: “Mənə zəif olanlarınızı göstərin. Çünki siz, aranızda olan zəiflərinizə görə (Allah tərəfindən) yardım olunur və ruziləndirilirsiniz.” (Əbu Davud)

Bənzər Məqalələr

media-img_5646

Allahın elçisi ﷺ müxtəlif hədislərində Allah qatında xeyirli və yaxşı insanların kimlər olduğuna dair belə demişdir: «Ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəndir.» (Sahih əl-Buxari, 5027). «Ən xeyirliniz əxlaqı ən gözəl […]
Daha ətraflı