1 – əl-Fatihə əl-Fatihə (Kitabı açan) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir)   1. Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! 2. Həmd (şükür və tərif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur […]
Daha ətraflı

2 – əl-Bəqərə əl-Bəqərə (İnək) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 286 ayədir)   1. Əlif, Lam, Mim. 2. Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə (Allahdan […]
Daha ətraflı

4 – ən-Nisa ən-Nisa (Qadınlar) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 176 ayədir) 1. Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox […]
Daha ətraflı

5 – əl-Maidə əl-Maidə (Süfrə) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 120 ayədir)   1. Ey iman gətirənlər! Əhdlərə sadiq olun. Ehramda olarkən ov sizə qadağan edilməklə, (aşağıda) adları çəkiləcək heyvanlar müstəsna […]
Daha ətraflı
Daha çox yüklə
loading