featured-image-1009

(1)- (لاَ بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ )
«Lə bəsə tahurun in şəallah»
(Eybi yoxdur, Allah qoysa təmizlikdir).

(2)- (أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ )
7 dəfə: «Əsəlu-l-lahə-l-azım rabbə-l-arşi-l-azım ən yəşfiyəkə»
(Əzəmətli ərşin Rəbbi, Əzə¬mətli Allaha yalvarıram ki, sənə şəfa versin).

— Bir müsəlman bəndə xəstəyə baş çəkib ona yeddi dəfə deməlidir.

(1) əl-Buxari, izahlı nəşri, 10/118.
(2) ət-Tirmizi və Əbu Davud. Bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 2/210; «Səhih əl-cami», 5/180.

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr