featured-image-1057

( سَمِعَ سَامِعٌ بحمدِ اللهِ وَحُسنِ بَلاَئِهِ عَلَينَا، رَبّنَا صَاحِبنَا وأفضِلْ عَلَينَا عَائِذًا باللهِ مِنَ النَّارِ )
«Səmməa (səmmia) səmiun bihəmdi-l-ləh va husni bələihi aleynə. Rabbənə sahibnə va afdıl aleynə aizən bi-l-ləhi minə-n-nər»

(Bizim Allaha verdiyi nemətlərə görə və bizi sınağa çəkdiyinə görə həmd etdiyimizi eşidən eşitdi. Rəbbimiz, bizi tərk etmə və bizə mərhəmət göstər. Cəhənnəm odundan Allaha sığınıram)

(Müslim, 4/2086. Burada «eşidən eşitdi» ifadəsi bizim Allah-təalaya bizə verdiyi nemətlərə və bizə bəxş etdiyi təmkinliyə görə həmd etdiyimizə şahid olan şahid oldu (görən gördü. — Tərc.) deməkdir. «Rəbbimiz, bizə yoldaş ol! Bizi … üstün et!» — yəni «bizi hifz elə, qoru, bizi çoxlu nemət verməklə üstün tut və hər bir arzuolunmaz şeyi bizdən uzaqlaşdır». Şərh ən-Nəvəvi¬nindir (17/39).

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr