ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

Transkr: “Zəhəbə-z-zəmə’u vabtəlləti-l-uruq va səbətə-l-əcru in şə’Allah”

(Tərcümə: Allahın istəyi ilə susuzluq keçib getdi, damarlar islandı, savabda hasil oldu).

(Əbu Davud)

اللّهُم إنّي أَسألك برحمتك الّتِي وسِعَت كُلّ شيء ،أن تغفر لي

Transkr: “Allahummə inni əs’əlukə birahmətikə-l-ləti vasiat kullə şeyin ən təğfira li”

(Tərcümə: Allahım, Sənin hər şeyi əhatə edən mərhəmətinlə Sənə yalvarıram ki, məni bağışla).

(İbn Macə)

Bənzər Məqalələr