featured-image-3189

“Kim səhər və axşam yüz dəfə “Allah nöqsanlardan pakdır. Onun həmdi ilə həmd-səna edirəm.” – deyərsə, günahları bağışlanar, hətta dənizdəki köpüklər qədər olsa da bağışlanar. Qiyamət günü heç kəs bundan daha yaxşı əməl ilə gələ bilməz. Yalnız onun dediyini deyib əlavə edəndən başqa.”. “Dildə yüngül, tərəzidə ağır, ər-Rəhmana sevimli olan iki ifadə vardır: “Allah nöqsanlardan pakdır. Onun həmdi ilə həmd-səna edirəm. Əzəmətli Allah nöqsanlardan pakdır.”

Bənzər Məqalələr