featured-image-859

1.Əlləri bitişdirib və ovucların içinə üfürüb İxlas, Fələq və Nas surələrini oxuyun.Oxuduqdan sonra ovuclarınızı bədəninizin bütün yerlərinə, başdan başlayaraq məsh edin.Oxumaq və məsh üç dəfə təkrar edilir.
(Buxari, 9/62, Müslim,4/1723)

2.Ayətul-Kursi (əl-Bəqərə surəsi,255-ci ayə).
Yatağına uzananda bunu oxuyanın üzərinə səhərə qədər Allah tərəfindən qoruyucu (Mələk) nazil olunur və şeytan ondan uzaqlaşır.
(Buxari, 7/487)

3.əl-Bəqərə surəsindən 285-286 cı ayələri oxumaq.
(Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil edilənə (Qurana) inanmış və möminlər də iman gətirmişlər. (Onların) hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və (bütün) peyğəmbərlərinə iman gətirərək dedilər: “Biz Onun peyğəmbərləri arasında fərq qoymuruq. (Allahın hökmlərini) eşitdik (anladıq) və itaət etdik. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, (axırda) Sənin dərgahına (hüzuruna) qayıdacağıq!”
Allah hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyər (bir işə mükəlləf edər). Hər kəsin qazandığı yaxşı əməl də, pis əməl də özünə aiddir. (Möminlər deyirlər: ) “Ey Rəbbimiz, (bəzi tapşırıqlarını) unutduqda və ya yanıldıqda bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi, bizi ağır yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi bizə yükləyib daşıtdırma! Bizi əfv edib bağışla, bizə rəhm et! Sən bizim ixtiyar sahibimizsən (mövlamızsan). Kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et!”)

4.Yatağa uzanarkən bu zikri etmək.
“Bismikə rabbi vada`tu cənbi va bikə ərfə`uhu in əmsəktə nəfsi fərhəmhə, va in ərsəltəhə fəhfazhə, bimə təhfəzu bihi ibadəkəs-salihin”
(Rəbbim, vücudumu sənin adınla yatağa qoyuram və qaldırıram.Ruhumu alsan, ona rəhm et.Qaytarsan isə, onu hifz et, necə ki saleh qullarının ruhunu hifz edirsən)
(Buxari, 11/126)

5. 3 dəfə: “Allahummə qıni azəbəkə yavmə təba`su ibadəkə”( Allahım! Məni Qiyamət gününün əzabəndan qoru)
(Əbu Davud, 4/311)

6. “Bismikə Allahummə əmutu və əhyə” ( Allahım Sənin adınla ölerəm və dirilirəm)
(Buxari, 11/113)

7. 33 dəfə “Sübhənallah”, 33 dəfə “Əlhəmdulilləh”, 33 dəfə “Allahu Əkbər” demək.
Fatimə (r.a) anamız bir gün əl dəyirmanı ilə Peyğəmbərimizin ( sav) yanına gələrək şikayətləndi və bir xidmətçi istədi. Allahın rəsulu (sav) dedi: “Sizin, istədiyinizdən daha xeyirli bir şeylə sevindirimmi?
Yatağınıza girdiyiniz zaman 33 dəfə Sübhənallah, 33 dəfə Əlhəmdulilləh, 33 dəfə Allahu Əkbər deyin.Bu sizin üçün xidmətçidən daha xeyirlidir.

Dəyərli Bacı və Qardaşlarım.
Qeyd olunan zikrlərdən hansı istəyirsinizsə oxuya bilərsiniz.Hamısını oxumaq kimi məcburiyyət yoxdur.

(Müsəlmanın Qalası kitabından)
www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr