featured-image-3468

Qurani- Kərimdə:
– “Göy” kəliməsi 7 dəfə zikr edilmişdir!
– “Göylərin yaradılması” ifadəsi 7 dəfə zikr edilmişdir!

– “Gün” kəliməsi 365 dəfə zikr edilmişdir!
– “Günlər” kəliməsi 30 dəfə zikr edilmişdir!
– “Ay” kəliməsi 12 dəfə zikr edilmişdir!

– “Cəza” kəliməsi 117 dəfə zikr edilmişdir!
– “Bağışlamaq” kəliməsi bundan iki dəfə çox- 234 dəfə zikr edilmişdir!

– “Dünya” kəliməsi 115 dəfə zikr edilmişdir!
– “Axirət” kəliməsi 115 dəfə zikr edilmişdir!

– “İman” kəliməsi 77 dəfə zikr edilmişdir!
– “Küfr” kəliməsi 77 dəfə zikr edilmişdir!

– “Zəkat” kəliməsi 32 dəfə zikr edilmişdir!
– “Bərəkət” kəliməsi 32 dəfə zikr edilmişdir!

– “Yaxşılar” kəliməsi 6 dəfə zikr edilmişdir!
– “Pislər” kəliməsi 3 dəfə zikr edilmişdir!

– “Düşünmək” kəliməsi 49 dəfə zikr edilmişdir.
– “Nur” kəliməsi 49 dəfə zikr edilmişdir.

– “Sevgi” kəliməsi 83 dəfə zikr edilmişdir.
– “İtaət” kəliməsi 83 dəfə zikr edilmişdir.

– “Müsibət” kəliməsi 75 dəfə zikr edilmişdir.
– “Şükr” kəliməsi 75 dəfə zikr edilmişdir.

– “Hidayət” kəliməsi 79 dəfə zikr edilmişdir.
– “Rəhmət” kəliməsi 79 dəfə zikr edilmişdir.
– “Sıxıntı” kəliməsi 13 dəfə zikr edilmişdir.
– “Rahatlıq” kəliməsi 13 dəfə zikr edilmişdir.
– “Qadın” kəliməsi 23 dəfə zikr edilmişdir.
– “Kişi” kəliməsi 23 dəfə zikr edilmişdir.
[Tibb elmi sübut edib ki, bir uşağın doğulması üçün kişi və qadından 23 Xromosomun birləşməsi lazımdır.]

Tərcümə: Elman Qasımov
_________
əz-Zubeyr

Bənzər Məqalələr

media-img_5646

Allahın elçisi ﷺ müxtəlif hədislərində Allah qatında xeyirli və yaxşı insanların kimlər olduğuna dair belə demişdir: «Ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəndir.» (Sahih əl-Buxari, 5027). «Ən xeyirliniz əxlaqı ən gözəl […]
Daha ətraflı