Müsəlman şəxs, yaşadığı evin qədrini bilməli, onu viran qoymamalı və bu böyük nemətə görə Rəbbinə daim şükürlər etməlidir. Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) hər gecə yatağına girdiyi zaman dua edib deyərdi:

 

(( ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺃَﻃْﻌَﻤَﻨَﺎ ﻭَﺳَﻘَﺎﻧَﺎ، ﻭَﻛَﻔَﺎﻧَﺎ، ﻭَﺁﻭَﺍﻧَﺎ، ﻓَﻜَﻢْ ﻣِﻤَّﻦْ ﻻَ ﻛَﺎﻓِﻲَ ﻟَﻪُ ﻭَﻻَ ﻣُﺆْﻭِﻱَ ))

 

Transk: “Əlhəmdulilləhil-ləzi ət’amənə va səqaanə va kəfəənə va əvanə, fəkəm mimmən lə kəəfiyə ləhu va lə mu’viyə!”

Tərcümə: ‘Bizi yedirdən, içirdən, qoruyan və bizə sığınacaq verən Allaha həmd olsun! Neçə-neçə insanlar vardır ki, onların nə bir qoruyanı, nə də bir sığınacaq verəni vardır!’

 

Mənbə: Səhih Muslim, 2715

www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr