featured-image-1038

( اللَّهُمَّ إِنِّى أسْألُكَ خَيرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلتَهَا عَلَيهِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلتَهَا عَلَيهِ )
«Allahummə inni əsəlukə xeyrahə va xeyra mə cəbəltəhə aleyhi, va əuzu bikə min şərrihə va şərri mə cəbəltəhə aleyhi»

(Allahım, Səndən bunun və bunun yaradılmasının xeyrini diləyirəm. Bunun şərindən və yaradılmasının şərindən Sənə sığınıram). Dəvə alan bu sözləri dəvənin hürgücündən tutub deməlidir.

(Əbu Davud, 2/248; İbn Macə, 1/617; həmç. bax: İbn Macə, dəqiq. nəşri, 1/324.)

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr