media-img_9675

“Kim özündə, malında və ya qardaşında xoşladığı bir şey görərsə, o zaman onun bərəkətli olması üçün dua etsin. Həqiqətən, gözdəymə haqdır!” (Hz. Muhəmməd ﷺ, Buxari)

 

{ وَلَوۡلَآ إِذۡ دَخَلۡتَ جَنَّتَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ… الأية }

“Kaş ki bağına girdiyin zaman: “MəşəAllahu Ləə Quvvatə İlləə Billəh! (Maşallah! Qüvvət yalnız Allaha məxsusdur!)”– deyəydin!”
(Quran, 18/39)

Məşhur alim İbn Kəsir bu ayənin təfsirində buyurub: “Sələfdən (öncə yaşamış müdriklədən) bəziləri belə deyib: “Əgər özündə, övladında və ya malında onu təəccübləndirən və xoş gələn bir şey görsə: “MəşəAllahu Ləə Quvvatə İlləə Billəh” desin. Bu həm də sünnə (Peyğəmbərimizin sözləri) ilə sabitdir. Necə ki, Hafiz Əbu Yə’lə “Musnəd” əsərində Ənəs b. Malik yolu ilə Allahın elçisinin belə buyurduğunu nəql edib: “Əgər Allah bir qulu əhli, malı və övladı ilə onu nemətləndirərsə “MəşəAllahu Ləə Quvvatə İlləə Billəh” desin! Çünki bizə bunu ayə əmr edir”

Saleh Useymin belə buyurur:
“Əgər biriniz ailəsində, malında və övladında ona gözəl görünən və təəccübləndirən bir şey görərsə, “MəşəAllahu Ləə Quvvatə İlləə Billəh”. Bu halda Allah onun ailəsinə də, malına da, övladına da bərəkət verəcək.” (Fətava Nurun aləd-Darb)

Bütün bunlar onu göstərir ki, göstərilən ayə, Ənəsin hədisi, İbn Kəsir, Useymin və digər alimlərin qeyd etdiyi “MəşəAllahu Ləə Quvvatə İlləə Billəh” duası, hədisdə bildirilən bərəkət duasıdir.

Bənzər Məqalələr