featured-image-3415

Abdurrahmən ibnul Əsvəd

əl-Həkəm (rahiməhullah) danışır:
– “Abdurrahmən ibnul Əsvəd ölümündən əvvəl ağladı. Ondan niyə ağladığını soruşduqda o, bu cür cavab verdi:

– “Necə ağlamayım? Axı mən namazlarım və orucumla vidalaşıram.”
Və o, ölənə qədər Qurani-Kərim oxudu.

Bənzər Məqalələr