featured-image-3464

Həmdun əl-Qassar (rahiməhullah) buyurur:

– Qardaşlarınız arasından birinin ayağı büdrədikdə, o zaman onun üçün yetmiş üzr axtarın. Qəlbiniz bunu qəbul etməsə, o zaman bilin ki, xəta sizin nəfsinizdədir. Çünki müsəlman üçün yetmiş üzr yeri qoyulduğu halda qəlbiniz bunu qəbul etmədi![1]

Muhəmməd İbn Sirin (rahiməhullah) buyurur:

– Qardaşınız haqqında sizə bir xəbər gəldikdə, o zaman onun üçün üzr axtarın. Əgər onun üçün üzr tapa bilməsəniz, o zaman: “Onun üzrü var”- deyin.[2]

[1]- İmam Beyhəqi, Şuəbul İmən, 6/323
[2]- İmam Beyhəqi, Şuəbul İmən, 7/552

__________
əz-Zubeyr

Bənzər Məqalələr