media-img_1729

“Hər səhər insan­lar yu­xudan oyandıqda, yer üzünə iki mələk enir. Onlardan biri: “Allahım, malını (Sənin yolunda) xərcləyən hər kəsə (etdiyi yaxşılığın) əvəzini ver!”– deyir. Di­gə­ri isə: “Allahım, xəsislik edən hər kəsi tələf et!”– deyir.”

(Hz. Muhəmməd | Buxari, 1442)

 

Məşhur alim əs-Sə’di demişdir:

“Təcrübə onu göstərir ki, zəkat çıxardan (həmçinin, daima sədəqə verən) və yerli-yerində xərcləyən elə bir inanclı (mömin) yoxdur ki, Allah onun üzərindən ruzi tökməsin, bərəkət endirməsin və ruzi səbəblərini onun üçün asanlaşdırmasın.”

(Məcmu Muəllifət və əsər, 77/22)

Bənzər Məqalələr