featured-image-2014

Sual: Quranın ürəyi hesab olunan surə hansıdır?

Cavab: Həmd Allaha məxsusdur.

Yasin surəsinin Quranın ürəyi olduğunu bildirən bir hədis var, lakin bu hədis zəifdir. (Baxın: “Silsilət əl-Əhədis əl-Daifə vəl Məvduə” Şeyx Albani, hədis ? 169). Şübhə yoxdur ki, Yasin surəsi olduqca əzəmətli və mühüm bir surədir. Bu surədə təsirləndirici, həssas qissələr və açıq-aydın ibrətlər var, lakin bu surənin Quranın ürəyi kimi vəsf olunmasına dair heç bir dəlil yoxdur.

On üç yaşınızda belə bir sualın sizin tərəfdən verilməsi həqiqəti sizin üçün tərifə və təşviq olunmağa layiq bir əməldir. Allah sizə kömək olsun və sizi hidayət etsin.

Muhammad Saleh əlMunəccid

Bənzər Məqalələr