100 – əl-Adiyat
əl-Adiyat (Qaçan atlar) surəsi
(Məkkədə, bir rəvayətə görə isə Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)

 

1. And olsun (cihad zamanı) tövşüyə-tövşüyə qaçan atlara;
2. And olsun (dırnaqları ilə daşdan) qığılcım qoparan atlara;
3. And olsun sübh çağı hücum edən atlara;
4. And olsun o vaxt (və ya: o yerdə) toz-duman qopardan atlara;
5. Sonra da onunla (tozanaqla) dəstəyə (düşmən dəstəsinə) təpinən atlara ki,
6. İnsan öz Rəbbinə qarşı çox nankordur.
7. Və o özü də buna şahiddir.
8. Həqiqətən, insan var-dövlətə çox hərisdir!
9. Məgər o bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar (dirilib) çıxardılacağı;
10. Ürəklərdə olanlar faş ediləcəyi zaman
11. Həmin gün Rəbbi onları (özlərinin bütün əməllərindən) xəbərdar edəcəkdir (cəzalarını verəcəkdir)!

Bənzər Məqalələr