113 – əl-Fələq
əl-Fələq (Sübh) surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)

 

1. (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!
2. Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən;
3. Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) şərindən;
4. (Ovsun oxuyub) düyünlərə üfürən (yaxud: cadu edib iplərə düyün vuran) qadınların şərindən;
5. Və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən!”

Bənzər Məqalələr