featured-image-1483

Dəccal zahir olmazdan qabaq susuzluq və aclıq.

Dəccal zahir olmazdan bilavasitə qabaq insanlar böyük bir bəla ilə üzləşəcəklər. Göydən bir damcı yağış tökülməz, yerdə bir bitki belə göyərməz. İbn Macənin “Sünən”ində, İbn Xuzeymənin “Səhih”ində, əl-Hakimin “Mustədrək”ində Əbu Umamədən bu hədis verilir:

“Dəccal zahir olana qədər üç il çox ağır keçəcəkdir. İnsanlar bu vaxt çox şiddətli bir aclığa məruz qalacaqlar. Allah təalanın hökmü ilə səma birinci il öz yağışının üçdə birini batıracaqdır. İkinci il Allahın əmri ilə səma yağışının üçdə ikisini, yer isə bitkilərinin üçdə ikisini gizlədəcəkdir. Üçüncü il Allahın əmri ilə səma bütün yağışını, yer isə bütün bitkilərini gizlədəcəkdir. Nə bir damcı düşəcək, nə də bir göyərti göyərəcəkdir. Heç bir ev heyvanı sağ qalmayacaqdır. Hamı həlak olacaqdır. Yalnız Allahın istədikləri adamlar xilas olacaqdır”. Soruşurlar: “İnsanları bu zaman nə yaşada bilər?”. Peyğəmbər (sav) deyir: “Təhlil – La ilahə illəllahu; təkbir – Allahu əkbər; təhmid – əl həmdu lillahi. Bu onların yemək mükafatı olacaqdır”.
(Sahihul camii”: 6/277, hədis: 7752, Əhməd «Müsnəd», 6/75-76)

Mahmud Qəhramanov
www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr