featured-image-1826

Sual- Mənim qardaşım kiçik quşlar ilə ticarət edir. Belə etmək olarmı, yoxsa olmaz?

Cavab-Kiçik quşları satmaq olar. Çünki bu cür ticarət icazə verilən satışa dair ümumi başlığa daxildir.

Müvəffəqiyyət Allahdandır. Allahın salamı və xeyir-duası peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə və səhabələrinin üzərinə olsun.

Fətəvə əl-Ləcnə əd-Dəimə lil-Buhus əl-İlmiyyə vəl İftə, Cild 13, Səh.34, Sual 2, Fətva ? 18248

Elmi və Fətva araşdırma mərkəzi

Bənzər Məqalələr