əsmaul husnə

əl-Bəqi – «Cəlal və Kərəm sahibi olan Rəbbinin üzü Bəqi qalacaqdır». (ər-Rahmən 27). «Allah daha xeyirli və daha Bəqidir». (Ta ha 73).

Allahın əvvəli olmadan var olan bir varlıq olduğuna görə varlığının son olması və yox olması mümkün olmamalıdır. O, varlığının başlanğıcı və sonu olmayan tək varlıqdır. Allahın Bəqi olması əsla ölməyən həyat sahibi. Əbədi varlıq olması deməkdir. Bütün varlılıqlar yox olacaqdır, sadəccə onun varlığı davam edəcəkdir(İbn Kəsir 8/378, Qurtubi 9/6565. )

———–
“İsim və Sifətlər Tövhidi”
Toplayan və Tərtib Edən: Kamal Hüseyn

Bənzər Məqalələr