featured-image-3592

Mühəddis idi. Əbu Bəkr Əhməd ibn Həccaf əl-Azəri Naxçıvanidən hədis dinləmiş və hədis dərsləri vermişdi (1) Ölüm tarixi məlum deyil. XI-XII əsrlərdə yaşamışdır.

(1) YAQUT əl-HƏMƏVİ, Mu’cəmü’l-Büldan, C. V, s. 437.

—————
Orta Əsrlərdə Yaşamış Azərbaycanlı Alimlər
Müəllif : Tarix Elmləri Doktoru
Elnur Nəsirov
Bakı:2011

Bənzər Məqalələr