featured-image-3623

Hədis ravisi idi. İbn Dəhhan ondan hədis dinləmişdi. Məşhur bioqraf-tarixçi Əli ibn Hibətullah ibn Makula isə h. 454-cü ildə (1062) Misirdə ikən İbn Dəhhandan hədis dinləmişdi(1).Ölüm tarixi məlum deyil. Əbu Cə’fər Əhməd Bərdəinin XI əsrdə yaşadığı ehtimal olunur.

(1)İBN MAKULA, İkmal, C. I, s. 385.

————–
Orta Əsrlərdə Yaşamış Azərbaycanlı Alimlər
Müəllif : Tarix Elmləri Doktoru
Elnur Nəsirov
Bakı:2011

Bənzər Məqalələr