featured-image-3494

«Həmin gün sənin Rəbbinin ərşini onların başı üstündə səkkiz mələk daşıyacaqdır». (əl-Həqq 17). Cabir — radıyallahu anhu — rəvayət edir ki, Peyğəmbər — sallallahu aleyhi və səlləm — buyurdu: «(Allah) mənə Allahın Ərşi daşıyan mələklərindən biri haqqında danışmağa icazə vermişdi. Onun qulağının ucu ilə çiyni arasındakı məsafə yeddi yüz (Başqa rəvayətdə: Quş uçuşu ) ilə bərabərdir» .
(Xatim “Mişkət əl-Məsabih” 3/121, əl-Albani “Səhih Silsilə” 151. Əbu
Əbu Davud 4729, əl-Albani “Səhih” 3943. )

Ənəs — radıyallahu anhu — rəvayət edir ki, Peyğəmbər — sallallahu aleyhi və səlləm — buyurdu: «(Allah) mənə Ərşi daşıyan mələklərin biri haqqında danışmağa icazə vermişdi. Onun ayaqları yerin üzərində, (ən yüksəkdə) buynuzu üzərində Ərş, qulağının ucu ilə çiyni arasında olan məsafə quş uçuşu ilə yeddi yüz ilə bərabərdir və bu mələk daima: “Harada olursansa ol, Sən pak və nöqsansızsan” deyir. .
(əl-Albani “Səhihul Cəmi” 853. )

———————
Toplayan və Tərcümə Edən: K.Hüseyn

Bənzər Məqalələr