featured-image-3477

Möminin həyatı daima bu iki iş arasındadır: Asanlıq və Çətinlik.
Əgər yəqinliklə iman edirsənsə onların hər ikisi də nemətdir. Asanlıqda Allaha şükr edirsən. Allah təala buyurur: “… Allah şükür edənləri mükafatlandırar” (Ali İmran 144-cü ayə).

Çətinlikdə isə səbr edirsən. Allah təala buyurur: “…Yalnız səbr edənlərə mükafatları hesabsız veriləcəkdir” (Zumər surəsi 10-cu ayədən). Həm şükr edənlərdən, həm də səbr edənlərdən ol ki, həyatın nemət içərisində olsun. Hər bir halda Allaha həmd olsun.

Hazırladı: Əkrəm Həsənov

Bənzər Məqalələr