featured-image-3624

Böyük hədis hafizlərindən biri idi. Səmərqəndə köçüb bu şəhərdə yaşamışdı. Hədis dinləmək üçün İraq və Xorasanın şəhərlərinə səyahət etmişdi. Əbü’l-Həsən Əli ibn Ömər Darəqutni, Əbu Əmr əl-Müseyyib ibn Muhəmməd əl-Ərğiyani, Əbu Bəkr Əhməd əl-İsmaili, Əbu Əmr Səid ibn Qasım ibn Əla Bərdəi kimi mühəddislərdən hədis dinləmişdi. Əbü’l-Abbas Cə’fər əl-Müstəğruri ondan hədis dinləmiş və nəql etmişdi. Alim h. 349-cu ildə Bərdədə anadan olmuş, h. 406-cı ilin ramazan ayında (fevral 1016) Səmərqənddə vəfat etmişdi.
(SƏM’ANİ, Kitabü’l-Ənsab, C. I, s. 212.)

——————-
Orta Əsrlərdə Yaşamış Azərbaycanlı Alimlər
Müəllif : Tarix Elmləri Doktoru
Elnur Nəsirov
Bakı:2011

Bənzər Məqalələr