Əziz müsəlman! Vəzifələrimizdən biri də, insanlara qarşı gözəl davranmaq, onların haqlarına riayət etməkdir. Müsəlmanın, müsəlman üzərində haqlarından bəziləri bunlardır:

 

?Eybinin/nöqsanının üzərini ortməsi;

?Xətasını bağışlaması;

?Gözünün yaşına rəhm etməsi;

?Səhvininin üzərindən keç;

?Üzrünü qəbul et;

?Haqqında qeybət edilməsinə izn vermə;

?Daima nəsihət et;

?Dostluğunu qoru;

?Tapşırığını/xahişini yerinə yetir;

?Dəvətinə icabət et/qəbul et;

?Hədiyyəsini qəbul et;

?Əlaqələri gücləndir;

?Etdiyi yaxşılığa görə təşəkkür et;

?Gözəl şəkildə köməklik et;

?Möhtac olduqda yardımına tələs (ehtiyacını ödə);

?Tanış olmaq istədikdə, tanışlıq ver;

?Asqırdıqda cavab ver (əlhəmdulilləh deyərsə, yərhəmukəllah -de);

?İtirdiyini tapmağa kömək et;

?Düşmənlik deyil, dostluq et;

?Zülmə məruz qalıbsa, zalıma qarşı ona kömək et;

?Başqasına zülm etməkdən də, çəkindir;

?və bu işdə onunla əsla razı olma;

?Onu alçaltma;

?Özün üçün arzuladığını, onun üçün də arzula;

?Özün üçün arzulamadığın bir şeyi, ona da rəva görmə..

 

 

İbn Muflih, “əl-Ədəb əş-Şəriyyə” (1/290)

 

 

 

Hazırladı: Ayxan Yaquboğlu

Bənzər Məqalələr