featured-image-3532

Kafirə təlqin etmək olarmı?

Kafirə təlqin etmənin hökmü (Yəni Kafirə ölüm anında, can verəndə təlqin etmək, onu islama dəvət edib, Lə İləhə İllallah dedizdirmək olarmı).

Sual: Kafirin ölüm anında əgər onun yanında iştirak edirsənsə, ona təlqin edə bilərsənmi? (Təlqin – ölən adama ölməzdən əvvəl şəhadət kəliməsinin dedizdirməkdir, yəni hələ ölməmiş).

Bu dində asanlaşdılılmışdır. Sülhsevər, qəlbində sevgi dolu olan Allah Rəsulu (səlləllahu aleyhi və səlləm) yəhudi qadın xəstlənəndə onun yanına gedib və ona belə təlqin edib: “De: Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadət etməyə haqq ilah, məbud yoxdur və Məhəməd Allahın qulu və rəsuludur”. Yəhudi qadın valideynlərinə baxdı və onlar ona dedilər: “Əbul Qasıma itaət et”. Yəhudi qadın şəhadət kəliməsini dedi. Nəbi (səlləllahu aleyhi və səlləm) belə dedi: “Onu mənim əlimlə oddan xilas edən Allaha həmd olsun”. (İbn Bazın Fətvalarından).

Yazıb, tərcümə edib hazırlayan: Əkrəm Həsənov (ilahiyyatçı, elmi işçi)…

Bənzər Məqalələr