featured-image-3495

Allah Qurani Kərimdə mələklərin qanadlı olmaları barəsində xəbər vermişdir. Kimisinin iki, kimisinin üç, kimisinin dörd, kimisinin də daha çox olduğunu buyurmuşdur. «Göyləri və yerləri yoxdan yaradan, iki qanadlı, üç qanadlı, dörd qanadlı mələkləri elçi edən Allaha həmd olsun». (Fatir 1). Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi: Cəbrail — əleyhissəlam — ın altı yüz qanadlı olması.

————-
Toplayan və Tərcümə Edən: K.Hüseyn

Bənzər Məqalələr