Dua

1-( اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأَمْرِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ )
[Allahummə əhsin aqibətənə fi-l-umuri kullihə va əcirnə min xizyi-d-dunyə va azəbi-l-axirəti]
«Allahım! Bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır, dünya rüsvayçılığından və axirət əzabından bizi qoru!».
(Əhməd, 4/181.)

2-((لاَ اِلَهَ اِلاَّ أَنْتَ سُبْحَاَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الْظَالِمِينَ ))
[Lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin]
«Səndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Səni bütün nöqsanlardan tənzih edirəm. Həqiqətən mən zalimlərdən idim».
(Tirmizi, 5/295; Hakim)

3-(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتيِ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فيِ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبيِ، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))
[Allahummə inni abdukə, ibnu abdikə, ibnu əmətikə, nəsıyəti biyədikə, madın fiyyə hukmukə, adlun fiyyə qada‘ukə, əs‘əlukə bikulli ismin huva ləkə, səmmeytə bihi nəfsəkə, au ənzəltəhu fi kitəbikə, au alləmtəhu əhədən min xalqikə, au istə‘sərtə bihi fi ilmi-l-ğeybi indəkə, ən təc‘alə-l-qur‘anə rabi‘a qalbi, va nura sadri, va cələ‘ə huzni va zəhəbə həmmi]
«Allahım! Mən sənin qulunam. Sənin qulunun oğluyam, kənizinin övladıyam. Kəklim (idarəçiliyim) sənin əlindədir. Barəmdə olan hökmün keçərlidir, mənə qismət etdiyin qəzavü-qədər ədalətlidir. Özünü adlandırdığın, Kitabında nazil etdiyin, yaratdıqlarından birinə öyrətdiyin və ya dərgahındakı qeyb elmində gizlətdiyin Sənə aid hər bir adla Quranı qəlbimin baharı, köksümün nuru, hüznümün ortadan qalxması və kədərimin getməsi üçün bir [vəsilə] etməyini istəyirəm».
(Əhməd, 1/391, 452; Hakim, 1/509. Hədisi əl-Əlbani səhih hesab etmişdir)

4-(( اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ )
[Allahummə musarrifə-l-qulubi sarrif qulubənə alə taətikə]
«Qəlbləri yönəldən Allahım! Qəlblərimizi Sənə itaət üçün yönəlt»
(Müslim, 4/2045)

5-(( يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ ))
– [Ya muqallibə-l-qulub səbbit qalbi alə dinik]
«Ey qəlbləri döndərən! Qəlbimi dinin üzərinə sabit et!»
(Tirmizi, 5/238; Əhməd, 4/182; Hakim, 1/525, 528)

6- (اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)
– [Allahummə inni əs’əlukə-l-afiyətə fi-d-dunyə va-l-axirati]
«Allahım! Səndən həm bu dünyada, həm də axirətdə salamatlıq diləyirəm!».
(Tirmizi, 5/534.)

7- (اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأَمْرِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ )
[Allahummə əhsin aqibətənə fi-l-umuri kullihə va əcirnə min xizyi-d-dunyə va azəbi-l-axirəti]
«Allahım! Bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır, dünya rüsvayçılığından və axirət əzabından bizi qoru!».
(Əhməd, 4/181)

8-(( رَبِّ أَعِنِّى وَ لاَ تُعِنْ عَلَيَّ, وَانْصُرْنِي وِ لاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ, وَامْكُر لِي وَلاَ تَمْكُرْ, عَلَيَّ, وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى الَيَّ, وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ, رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّاراً, لَكَ ذَكَّاراً, لَكَ رَهَّاباً, لَكَ مِطْوَاعاً, إِلَيْكَ مُخْبِتاً أَوَّاهاً مُنِيباً, رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي, وَاغْسِلْ حَوْبَتِي, وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثََبَّتْ حُجَّتِي, وَاهْدِ قَلْبِي, وَسَدِّدْ لِسَانِي, وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي ))
[Rabbi əi’nni valə tui’n aleyyə, vansurni valə tənsur aleyyə, vamkur li valə təmkur aleyyə, vahdini va yəssir əl-hudə ileyyə, vansurni alə mən bəğa aleyə, rabbi əc’əlni ləkə şəkkəran, ləkə zəkkəran, ləkə rahhəbən, ləkə mitvaən, ileykə muxbitən əvvahən munibən, rabbi təqabbəl taubəti, vağsil həvbəti, vaəcib də’vəti, vasəbbit huccəti, vahdi qalbi, vasəddid lisəni, vaslul səximətə qalbi]
«Ey Rəbbim! Mənə yardım et, məni kimsənin qarşısında zəif buraxma! Mənə kömək et, məni kiminsə önündə məğlub olmuş vəziyyətdə buraxma! Mənə düşmənlərimdən müdafiə olunmaq üçün yol göstər, düşmənimə isə məndən müdafiə olunması üçün yol göstərmə! Məni haqq yoluna yönəlt və bu yolu mənim üçün asanlaşdır. Mənə qarşı düşmənçilik və zülm edənlərə qalib gəlməyim üçün mənə kömək et! Ey Rəbbim! Məni Sənə şükr edən, Səni xatırlayan, Səndən qorxan, Sənə boyun əyən, itaətkar, təvazökar, etdiyi günahlardan peşmançılıq çəkən, günahları tərk edərək Sənin itaətinə qayıdaraq tövbə edən kəslərdən et! Ya Rəbbi! Tövbəmi qəbul et, günahlarımı bağışla, dualarıma cavab ver, şəhadətimi və ya dəlilimi sabit qıl [qəbrdə mələklərin məni sorğu-suala tutduqları zaman onlara tərəddüdsüz və qəti cavab verməkdə mənə kömək et], qəlbimi haqq yoluna yönəlt, dilimi xətalardan təmizlə, düzəlt və qəlbimdən kin-küdurəti, qeyzi, nifrəti və yalanı çıxart!».
(Əbu Davud, 2/83; Tirmizi, 5/554; İbn Macə, 2/1259; Əhməd, 1/127; Hakim)

9-(( أللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ, وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ, وَأَنْتَ الْمُستَعَانُ, وَعَلَيْكَ البَلاَغُ, وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ))
[Allahummə innə nəs`əlukə min xeyri mə səələkə minhu nəbiyyukə muhəmmədun, va nə’uzu bikə min şərri mə əstə’azə minhu nəbiyyukə muhəmmədun, va əntəl-məstə’anu, va aleykə əl-bələğu, va lə haulə va lə quvvatə illə billəhi]
«Allahım! Peyğəmbərin Məhəmmədin -sallallahu aleyhi və səlləm- Səndən istədiklərini Səndən istəyir, sığındığı şərlərdən isə Sənə sığınırıq. Kömək istənilməyə layiq olan Sənsən, bəndələrinə zamin olan və yalnız qüdrət sahibi Sənsən. Güc və qüdrət sahibi yalnız Allahdır».
(Tirmizi, 5/537; İbn Macə, 2/1264.)

10-( اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي, وَمِنْ شَرِّ بَصّرِي, وَمِنْ شَرِّ لِساَنِي, وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي, وَمِنْ شَرِّ مَنِيَّي)
– [Allahummə inni ə‘uzu bikə min şərri səmi‘i, va min şərri basari, va min şərri lisəni, va min şərri qalbi, va min şərri məniyyi]
«Allahım! Qulağımın, gözümün, dilimin, qəlbimin və zinanın şərindən Sənə sığınıram».
(Əbu Davud, 2/92; Tirmizi, 5/523; Nəsai, 8/271 )

www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr

featured-image-1179

1-( اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأَمْرِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ )
[Allahummə əhsin aqibətənə fi-l-umuri kullihə va əcirnə min xizyi-d-dunyə va azəbi-l-axirəti]
«Allahım! Bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır, dünya rüsvayçılığından və axirət əzabından bizi qoru!».
(Əhməd, 4/181.) (daha&helliip;)

Bənzər Məqalələr