Dua

1.(( اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا, وَأصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِناَ, وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ, وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, وَجَنِّبْنَا الْفَوَا حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ, وَبَارَكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا, وَأَبْصَارَنَا وَقُلوُبِنَا وَ أَزْوَاجِنَا, وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِينَ لَهَا وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا ))
[Allahummə əlləf beynə qulubinə va əslih zətə bəyninə vahdinə subuləs-sələmi, va nəccinə minəz-zuluməti ilən-nur, va cənnibnəl-fəva hişə mə zahəra minhə va mə batanə, va barik lənə fi əsmainə, va əbsarinə, va qulubinə, va əzvacinə, vazurriyyətinə, va tub aleynə innəkə əntə-t-təvvabu-r-rahim. Vacəlnə şəkirinə liniəmikə musninə bihə aleykə qabilinə ləhə va ətmimhə aleynə]

«Allahım! Ürəklərimizi birləşdir, aramızdakı münasibətləri düzəlt, bizi salamat yollara yönəlt, zülmətdən nura çıxart, bizi zahiri və batini pisliklərdən uzaq et! Eşitdiklərimizdə, gördüklərimizdə, ürəklərimizdə, zövcələrimizdə, övladlarımızda bizə xeyir-bərəkət ver! Tövbələrimizi qəbul et! Həqiqətən, Sən tövbələri qəbul edən və rəhm edənsən! Bizi nemətlərinə şükr edən, bu nemətlərlə Sənə həmd-səna oxuyan, onları qəbul edən kəslər et və bizə olan nemətlərini başa çatdır!».

2.(( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ, وَخَيْرَ الدُّعَاءِ, وَخَيْرَ النَّجَاحِ, وَخَيْرَ الْعَمَلِ, وَخَيْرَ الْثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ, وَخَيْرَ الْمَمَاتِ, وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي, وَحَقِّقْ إِيْمَانِي, وَارفَعْ دَرَجَاتِي, وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي, وَاغْفِر خَطِيئَتِي, وَأَسْألُكَ الدَّرَجَاتِ العُلَى مِنَ الْجَنَّةِ, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ, وَخَوَاتِمَهُ, وَجَوَامِعَهُ, وَأوَّلَهُ, وَظَاهِرَهُ, وَبَاطِنَهُ, وَالدَّرَجَاتِ العُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ .اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِي, وَ خَيْرَ مَا أفْعَلُ, وَ خَيْرَ مَا أعْمَلُ, وَ خَيْرَ مَا بَطَنَ وَ خَيْرَ مَا ظَهَرَ, وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي, وَتَضَعَ وِزْرِي, وَتُصْلِحَ أَمْرِي, وَتُطَهِّرَ قَلْبِي, وَتُحَصِّنَ فَرْجِي, وَتُنَوَّرَ قَلْبِي, وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي, وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَرِكَ فِي نَفْسِي, وَفِي سَمْعِي, وَبَصَرِي, وَفِي رُوحِي, وَفِي جَلْقِي, وَفِي جُلُقِي, وَفِي أَهْلِي, وَفِي مَحْيَايَ, وَفِي مَمَاتِي, وَفِي عَمَلِي, فَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي, وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ ))
-[Allahummə inni əs`əlukə xəyral-məs`ələti, va xəyrad-duəi, va xəyran-nəcəhi, va xəyral-əməli, va xəyras-səvabi, va xəyral-həyati, va xəyral-məməti. Va səbbitnəi, va səqqil məvazini, va həqqiq iyməni, varfəu dərracəti, va təqəbbəl salati, vağfir xatiəti, va əs`əlukəd-dərəcətil-ulə minəl-cənnəti. Allahummə inni əs`əlukə fəvatihəl-xeyri, va xavatiməhu, va cəvamiəhu, va əvvaləhu, va zahirəhu, va batinəhu vad-dərəcətil-ulə minəl-cənnəti. Amin! Allahummə inni ə`səlukə xəyra mə ati, va xəyra mə əf`əlu, va xəyra mə ə`əməlu va xəyra mə batanə, va xəyra mə zaharə, vad-dərəcətil-ulə minəl-cənnəti. Amin! Allahummə inni əs`əlukə ən tərfəu zikri, va tadaə vizri, va tuslihə əmri, va tutahhirə qalbi, va tuhəssinə fərci, va tunəvvira qalbi, va təğfirə li zənbi, va əs`əlukəd-dərəcətil-ulə minəl-cənnəti. Amin! Allahummə inni əs`əlukə ən tubarik fi nəfsi, va fi səm`i va fi basari, va fi ruhi, va fi xəlqi, va fi xuluqi, va fi əhli, va fi məhyəyə, va fi məməti, va fi əməli, fətəqəbbəl həsənəti, va əs`əlukəd-dərəcətil-ulə minəl-cənnəti. Amin!]
«Allahım! Səndən diləklərin, duaların, müvəffəqiyyətlərin, əməllərin, mükafatların [savabların], həyatın, ölümün ən xeyirlisini diləyirəm. Məni möhkəm və sabitqədəm et! Çəkimi (savabımı) ağırlaşdır, imanımı gerçəkləşdir, dərəcələrimi yüksəlt, namazımı qəbul et, günahlarımı bağışla! Səndən Cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirəm. Allahım! Səndən xeyrin başlanğıcını, sonunu, hamısını, əvvəlini, zahirdə və batində olanını və Cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirəm. Amin! Allahım! Səndən gəlməyimin, etdiyimin xeyrini, batində və zahirdə olanların xeyrini və Cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirəm. Amin! Allahım! Səndən ad-sanımı ucaltmağını, yükümü götürməyini, işlərimi səhmana salmağını, qəlbimi təmizləməyini, zinadan qorumağını, qəlbimi nurlandırmağını, günahlarımı bağışlamağını və Cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirəm. Amin! Allahım! Canımda, eşitməyimdə, görməyimdə, ruhumda, xilqətimdə, əxlaqımda, ailəmdə, yaşayışımda, ölümümdə və əməlimdə xeyir-bərək ver! Yaxşılıqlarımı qəbul et və mənə Cənnətin ən yüksək zirvələrini nəsib et. Amin!».

3.(( اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ, وَالأَهْوَاءِ, وَالأَعْمَالِ, وَالأَدْوَاءِ ))
[Allahummə cənnibnə munkəratil-əxlaqi, val-əhvai, val-ə`əməli, val-ədvai]
«Allahım! Məni əxlaqsızlıqdan, pis istək və ehtiraslardan, ədəbsiz əməllərdən və pis xəstəliklərdən qoru!»

4.(( اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي, وَبَارِكْ لِي فِيهِ, وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ ))
[Allahummə qanni`ini bimə razəqtani, va barik li fihi, vax-luf aleyyə kullə ğaibətin li bixeyrin]
«Allahım məni ruziləndirdiyinlə qənaətləndir və onu bərəkətli et! Hər bir itirdiyimin əvəzinə daha da xeyirlisini mənə nəsib et!».

5.( اللَّهُمَّ حَاسِبْنِى حِسَاباً يَسِيراً )
[Allahummə həsibni hisəbən yəsira]
«Allahım! Mənimlə yüngül haqq-hesab çək!».

6. ((اللَّهُمَّ أعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ, شُكْرِكَ, وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ))
[Allahummə əinni alə zikrikə,va şukrikə, va husni ibadətik]
«Allahım! Səni zikr etmək, Sənə şükr etmək və Sənə layiqincə ibadət etmək üçün bizə yardım etmək!».

7.(( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَاناً لاَ يَرْتَدُّ, وَنَعِيماً لا َيَنْفَدُ, وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ ))
[Allahummə inni əs`əlukə iymənən lə yərtəddu, va nəimən lə yənfədu, va murafəqatə Muhəmmədin fi ə`əla cənnətil-xuld]
«Allahım! Səndən tərəddüdsüz iman, tükənməz nemət və əbədi Cənnətin ən yüksək qatında Məhəmmədin -sallallahu aleyhi və səlləm- yanında olmağı istəyirəm».

8.((اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي, وَاعْزِمْ لِي عَلَي أَرْشَدِ, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ, وَمَا أَعْلَنْتُ, وَمَا أَخْطَاْتُ, وَمَا عَمَدْتُ, وَمَا عَلِمْتُ, وَمَا جَهِلْتُ ))
[Allahummə qini şərrə nəfsi, va`əzim li alə ərşədi əmri. Allahummə-ğ-firli mə əsrartu, va iə ə`ələntu va mə əxta’tu, va mə əmədtu, va mə əməltu,va mə cəhiltu]
«Allahım! Məni nəfsimin şərindən qoru, ən doğru işimdə məni qətiyyətli et! Gizlində və aşkarda, səhvən və qəsdən, həmçinin bilərəkdən və bilməyərəkdən etdiyim günahlarımı bağışla!»

9.(( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ, وَغَلَبْةِ الْعَدُوَّ, وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ ))
[Allahummə inni ə‘uzu bikə min ğələbəti-d-dəyni, va ğələbətil-uduvvi, va şəmətətil-ə`ədəi]
«Allahım! Borc dərdindən, düşmənin bizdən yüksəkdə olmasından və bədbəxtliyimizə sevinməsindən Sənə sığınıram».

10.(( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي, وَاهْدِنِي, وَارْزُقْنِي, وَعَافِنِي, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ الْمُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))
[Allahummə-ğ-firli, vahdini, varzuqni, vaəfini, ə‘uzu billəhi min dıqil-muqami yauməl-qiyamə]
«Allahım! Məni bağışla, doğru yola yönəlt, mənə ruzi və cansağlığı bəxş et! Qiyamət günü qaldığım yerin darısqallığından Allaha pənah aparıram».

www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr

featured-image-1346

1.(( اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا, وَأصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِناَ, وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ, وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, وَجَنِّبْنَا الْفَوَا حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ, وَبَارَكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا, وَأَبْصَارَنَا وَقُلوُبِنَا وَ أَزْوَاجِنَا, وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِينَ لَهَا وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا ))
[Allahummə əlləf beynə qulubinə va əslih zətə bəyninə vahdinə subuləs-sələmi, va nəccinə minəz-zuluməti ilən-nur, va cənnibnəl-fəva hişə mə zahəra minhə va mə batanə, va barik lənə fi əsmainə, va əbsarinə, va qulubinə, va əzvacinə, vazurriyyətinə, va tub aleynə innəkə əntə-t-təvvabu-r-rahim. Vacəlnə şəkirinə liniəmikə musninə bihə aleykə qabilinə ləhə va ətmimhə aleynə] (daha&helliip;)

Bənzər Məqalələr