Dua

1.(( اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي, وَبَصَرِي, وَاجْعَلْهُمَا الوَارِثَ مِنِّي, وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي, وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي ))
[Allahummə mətti`ini bisəm`i, va basari, vacəlhumə əl-varisə minni, vansurni alə mən yəzlimuni, va xuz minhu bisə’ri]
«Allahım! Məni eşitmə və görmə qabiliyyətim ilə mükafatlandır. Mənə zülm edənlər üzərində qələbə çalmaqda mənə kömək ol və onlardan intiqamımı al!».
(Tirmizi, 3/188; Hakim, 1/523)

2.(( اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي, وَبَصَرِي, وَاجْعَلْهُمَا الوَارِثَ مِنِّي, وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي, وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي ))
[Allahummə mətti`ini bisəm`i, va basari, vacəlhumə əl-varisə minni, vansurni alə mən yəzlimuni, va xuz minhu bisə’ri]
«Allahım! Məni eşitmə və görmə qabiliyyətim ilə mükafatlandır. Mənə zülm edənlər üzərində qələbə çalmaqda mənə kömək ol və onlardan intiqamımı al!».
(Tirmizi, 3/188; Hakim, 1/523)

3.(( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً نَقِيَّةً, وَمَيْتَةً سَوِيَّةً, وَمَرَدّاً غَيْرَ مُخْزٍ وَلاَ فَاضِحٍ ))
[Allahummə inni əs’əlukə işətən nəqiyyətən, va məytətənsəviyyətən, va mərəddən ğəyra muxzin va lə fədih]
«Allahım! Səndən Allaha itaət və ibadət altında keçirilən həyat tərzi, düzgün ölüm, rüsvayedici və biabırçı olmayan qayıdış yeri istəyirəm».

4.(( اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ, اللَّهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ, وَلاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ, وَلاَهَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ وَلاَ مُضِلَّ لِمَن هَدَيْتَ, وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ, وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ, وَلاَ مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ, اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَ فَضْلِكَ وَرِزْقِكَ, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لاَ يَحُولُ وَلاَيَزُولُ, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ العَيْلَةِ, وَاْلأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ, اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا, اللَّهُمَّ حَبِِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ, وَأحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّ الِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُوِنِينَ, اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ, وَاجْعَلْ عَلَيْهِمِ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ, اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُو الْكِتَابَ إِلَهَ الحَقِّ [آمِينْ] ))
[Allahummə ləkəl-həmdu kulluhu. Allahummə lə qabida limə bəsəttu va lə bəsitə limə qabədtu, va lə hədiyə limən ədləltu va lə mudillə limən hədəytu, va lə mutiyə limə mənə`ətə va lə məniə limə ə`atəytə, va ləmuqarribə limə bəədtə, va lə mubəidə limə qarrəbtə. Allahummə-b-sut aləynə min bərəkətikə va rahmətikə va fadlikə va rizqikə. Allahummə inni əs’əlukən-nəiəməl-muqiməl-ləzi lə yəhulu va lə yəzulu. Allahummə inni əs’əlukən-nəimə yauməl-əyləti, val-əmnə yauməl-xaufi. Allahummə inni əizun bikə min şərri mə ətaytənə va şərri mə mənə’ətənə. Allahummə həbbib iləynəl-iymənə va zəyyinhu fi qulubinə va kərrihu iləynə əl-kufrə val-fusuqə val-isyənə vac`əlnə minər-raşidinə. Allahummə təvaffənə musliminə, va əhyinə musliminə, vaəlhiqnə bis-salihinə ğəyra xəzəyə va lə məftuninə. Allahummə qatili-l-kəfərətə-l-ləzinə yukəzzibunə rusulukə va yəsuddunə ən səbilikə, vacəl aləyhim riczəkə va azəbəkə. Allahummə qatili-l-kəfərətə-l-ləzinə utul-kitəbə, iləhə-l-haqqi. [Amin!]]
«Allahım! Həmd bütünlüklə Sənə məxsusdur. Allahım! Sənin döşədiyini heç kəs bükə bilməz, bükdüyünü isə heç kəs döşəyə bilməz. Sənin azdırdığını heç kəs haqq yoluna yönəldə bilməz, haqq yoluna yönəltdiyini isə heç kəs azdıra bilməz. Vermədiyini verə biləcək, verdiyinə isə mane ola biləcək heç kəs yoxdur. Uzaqlaşdırdığını yaxınlaşdıracaq, yaxınlaşdırdığını isə uzaqlaşdıra biləcək heç bir qüvvə yoxdur. Allahım! Bərəkət, rəhmət, fəzilət və ruzi qapısını üzümüzə aç! Allahım! Səndən, üz çevirməyən və sabit qalan real xoşbəxtlik diləyirəm. Allahım! Səndən kasıbçılıq günündə xoşbəxtlik, qorxu içində yaşadığımız gündə isə əmin-amanlıq diləyirəm. Allahım! Verdiyinin və vermədiyinin şərindən Sənə pənah aparıram. Allahım! Bizdə imana qarşı məhəbbət oyat və qəlblərimizi onunla zinətləndir! Həmçinin bizdə küfrə, fasiqliyə və asiliyə qarşı nifrət oyat və bizi doğru yolun yolçularından et! Allahım! Bizi müsəlman kimi öldür və müsəlman kimi dirilt! Bizi xəcalətli və divanə bir halda deyil, üzüağ və ağıllı bir vəziyyətdə əməlisalehlərə qovuşdur. Allahım! Elçilərini təkzib edən və düz yoldan sapdıran kafirlərə qarşı mübarizə apar! Onları Öz cəzana və əzabına düçar et! Allahım! Kitab verilən (və ona əməl etməyən) kafirlərə qarşı mübarizə apar! Ey Haqq olan Allah! [Amin!]»

5.(( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي, وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي, و َعَافِنِي,َ وَارْزُقْنِي )) (( وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي ))
[Allahummə-ğ-fir li, varhəmni, vahdini, vaəfini, varzuqni] [vacburni, varfə`əni]
«Allahım! Məni bağışla! Mənə rəhm et! Məni doğru yola yönəlt! Mənə cansağlığı və ruzi bəxş et”! «Məni islah et və ucalt!».

6.(( اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا, وَأَكْرِمْنَا وَلاَ تُهْنَّا, وَأَعْطْنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا, وَاَثِرْنَا وَلاَتُؤْثِرْنَا عَلَيْنَا, وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا ))
[Allahummə zidnə va lə tənqusnə, va əkrimnə va lə tuhinnə, va ə`ətinə va lə təhrimnə, va əsirnə va lə tu’sir aleynə, va ərdınə vardə ənnə]
«Allahım! Bizə (yaxşılıqları, nemətləri) artır, əksiltmə! Bizə hörmət et, bizi alçaltma! Bizə bəxş et, bizi məhrum etmə! Bizi üstün tut, bizdən üstün tutma! Bizi razı sal, bizdən qal»!.

7.)) اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِى فَأَحْسِنْ خُلُقِى
Allahummə əhsəntə xalqi fə-əhsin xuluqi]
«Allahım! Mənim yaradılışımı gözəl etdin, əxlaqımı da gözəl et!».

8.(( اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي وَاجْعَلْنِي هَادِياً مَهْدِيّاً ))
-[ Allahummə səbbitni vacəlni hədiyən məhdiyyən]
«Allahım! Məni sabitqədəm et və haqq yoluna yönəldən və o yolun yolçusu et!».

9.( اللَّهُمَّ اَتِنِي الْحِكْمَةَ الَّتِي مَنْ أُوتِيَهَا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً)
[Allahummə atinil-hikmətə-l-ləti mən utiyəhə fəqəd utiyə xəyran kəsiran]
«Allahım! Mənə hikmət [elm, mərifət, müdriklik] bəxş et, özü də elə bir hikmət ki, o kimə bəxş edilmişsə, ona çoxlu xeyir verilmişdir».

www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr

featured-image-1367

1.(( اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي, وَبَصَرِي, وَاجْعَلْهُمَا الوَارِثَ مِنِّي, وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي, وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي ))
[Allahummə mətti`ini bisəm`i, va basari, vacəlhumə əl-varisə minni, vansurni alə mən yəzlimuni, va xuz minhu bisə'ri]
«Allahım! Məni eşitmə və görmə qabiliyyətim ilə mükafatlandır. Mənə zülm edənlər üzərində qələbə çalmaqda mənə kömək ol və onlardan intiqamımı al!».
(Tirmizi, 3/188; Hakim, 1/523) (daha&helliip;)

Bənzər Məqalələr