Peyğəmbər Əfəndimiz, yardımlaşmaqda, dini təbliğ etməkdə ilk önce öz qohumlarımızdan başlamağımızı tövsiyə edir. Eyni inancları paylaşdığımız qohumlarımızla bağları qoparmaq sünnəti sənniyyəyə uyğun bir davranış olmaz. Fəqət din mövzusunda möminlərlə yola getməyən qohumlar, Rəsulullahın tərif etdiyi qohumlar sinifinə daxil olmaz

Rəsulullah’ın (s.a.v.) bu mövzuda bəzi hədisləri bunlardır:

“Qohumluq bağlarını kəsən cənnətə girməz.”(Buxari-Müslim)

“Ey İnsanlar! Biri-birinizə salam verin. Qohum ziyarətində səhlənkarlıq etməyin. Gecə vaxtı, insanlar yatarkən namaz qılın ki, salamatlıqla cənnətə girəsiniz.” (Tirmizi)

“Həqiqətən insanların əməlləri cümə gecəsi Allaha ərz olunar. Fəqət qohumluq bağlarını kəsənin əməli qəbul olmaz.” (Əhməd)

Ruzisinin bollaşmasını və ömrünün uzamasını istəyən insan qohumlarını ziyarət etsin. (Buxari-Müslim)

Hazırlayan: Gülnar Ələsgərov

Bənzər Məqalələr