featured-image-3558

Sual: Mən zövcəmlə (arvadımla) mübahisə etdim və mübahisədən sonra öz-özümə (öz içimdə) tələffüz etmədən dedim: “Nə üçün ona: “Səni boşayıram”-deməyim? Ona belə deyəcəm: “Sən boşanmısan”. Buna görə mənim üzərimə hər hansı bir məsuliyyət düşür? Həmçinin nəzərə alın ki, mən heç bir şey tələffüz etməmişəm. Mənə fətva verin, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın.

Cavab: Əgər məsələ, vəziyyət sizin vəsf etdiyiniz kimidirsə, o zaman boşanma sayılmır, çünki yalnız niyyətlə olan boşanma sayılmır. Boşanma (talaq) yalnız sözlə və yaxud yazı ilə olur. Bu da Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm sözlərinə əsaslanır: “Onlar (daxilində düşündükləri ilə) buna əməl etmədikçə və (dil ilə söyləmədikçə) ifadə etmədikçə, həqiqətən Allah mənim ümmətimdən onların daxilində (düşündüklərini) olanları hesaba qatmır (saymır)”.[1]

Fətəvə İsləmiyyə, cild 6, səh.47-48 DARUSSALAM

[1] Buxari və Muslim Əbu Hüreyra radiyallahu anhuya istinadən rəvayət ediblər.

Bənzər Məqalələr