featured-image-3502


Sufyən əs-Səuri (rahiməhullah) haqda rəvayət edilir ki, o Axirətdən danışdıqda qan bövl edərdi.
Abdurrahmən ibni Mehdi (rahiməhullah) buyurur:
– Bəzi gecələri onunla birgə qalırdım. Cəhənnəm qorxusu onun şəhvəti ləzzətlərini və yuxusunu qaçırmışdır. Gecə yuxuya gedər-getməz, “Cəhənnəm, Cəhənnəm” deyib yuxudan diksinib, ayılardı.

_______________________
Tərcümə: Elman Qasımov
(Mədinə şəh. B.İ.U.-nun məzunu)

Bənzər Məqalələr