featured-image-3508

Nə üçün salehlərin sözü daha faydalıdır?

Həmdun əl-Qassardan (rahiməhullah) soruşdular:
– Nə üçün salehlərin sözü bizim sözümüzdən daha faydalıdır?

Həmdun əl-Qassar (rahiməhullah) cavabında buyurdu:
– Çünki onlar, İslamın izzəti, nəfslərin xilası və Rahmənin rizası üçün danışardılar. Biz isə, nəfslərin izzəti, dünyanın tələbi və insanların rizası üçün danışırıq.

[İbnul Cəuzi, ‘Sıfətus Safvə’ kitabı, 2/122]
_________
əz-Zubeyr

Bənzər Məqalələr