featured-image-3400

Ömər ibn əl-Xəttabdan (Allah ondan razı olsun!) rəvayət olunur ki, bir dəfə Allahın rəsulu (Ona Allahın salamı və xeyir-duası olsun!) səhabələrinə buyurdu: “Allahın qulları arasında elələri vardır ki, onlar nə nəbi, nə də şəhiddirlər. Nəbi və şəhidlər onların Allah dərgahındakı məqamlarına qibtə edərlər”. Səhabələr Peyğəmbərdən (Ona Allahın salamı və xeyir-duası olsun!) onların kim olduğu barədə soruşduqda Peyğəmbər: “Onlar bir-birini qan qohumluğuna və var-dövlətə görə deyil, yalnız Allah üçün sevənlərdir. Onların simaları nurdur və onlar nurun fövqündədirlər. İnsanlar qorxduqları zaman onlar qorxmaz, kədərləndikləri zaman kədərlənməzlər”, — deyərək cavab verdi və bu surəni oxudu: “Məgər, onlar Allahın dostları deyillərmi? Onlar üçün heç bir qorxu yoxdur və onlar qüssələnməyəcəklər”

Bənzər Məqalələr

media-img_5646

Allahın elçisi ﷺ müxtəlif hədislərində Allah qatında xeyirli və yaxşı insanların kimlər olduğuna dair belə demişdir: «Ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəndir.» (Sahih əl-Buxari, 5027). «Ən xeyirliniz əxlaqı ən gözəl […]
Daha ətraflı