featured-image-3465

Bir gün Rasulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) Muaz ibn Cəbəldən (radıyAllahu anhu) soruşur:
– Bilirsənmi Allah öz qullarından nə gözləyir?

Muaz deyir: “Allah və Rəsulu daha gözəl bilir!”
Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi və səlləm) buyurur:
– Allah (subhənəhu və təalə) qullarının təkcə Ona ibadət etməsini, Ondan başqa heç kəsə ibadət etməməsini gözləmə haqlıdır!
Bilirsənmi onlar Ondan nə gözləməlidir?
Muaz deyir: “Allah və Rəsulu daha gözəl bilir!”
Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi və səlləm) buyurur:
– Allahın onlara əziyyət verməyəcəyini!
[ Buxari]

—————–
əz-Zubeyr

Bənzər Məqalələr