media-img_9764

Bir gün Allahın elçisisəhabələrinin yanına gəldi.. Onun üzərində qüslun əlaməti var idi, rahat və əhval-ruhiyyəsi də yaxşı idi… Sonra səhabələr var-dövlət barədə söhbət açdılar. O dedi: “Allahdan qorxan insanın var-dövlətli olması ayıb deyil. Lakin, sağlamlığı mal-mülkündən daha xeyirlidir. Əhval-ruhiyyənin yaxşı olması isə, nemətdir.” (İbn Macə 2141, Əhməd 5/272,381)

“Burada Peyğəmbərimizinəhval-ruhiyyənin nemət olduğunu ayrıca qeyd etməsi, bunun sağlamlıq və zənginliyə aidiyyatı olmadığına dəlalət edir. Əhval-ruhiyyəni daima yaxşı et, sən nikbin və gümrah ol! Uca Allahın istədiyi olacaqdır..”

(Salehlər bağçasının şərhi, 4/87)

Qəlb rahatlığı hər kəsdə olmayan bir nemətdir. Allahı yad/zikr etdikcə isə, bu nemət daha çoxalır.

Lakin Allahdan qorxmayan kəslərin varlı olmaları, habelə sağlam və ya yüksək əhvalda olmaları – onlar üçün bir bəladan başqa bir şey deyildir.

Əgər bunlar Allahdan qorxub, ona uyğun bir həyat yaşayan kimsəyə uğur qazandırmış olsaydı, Qarun uğur qazanardı. Lakin, Uca Allah onu var-dövləti ilə birlikdə yerlə-yeksan etdi.

Nankor insanlar da belədir – özündən yuxarı dolanışıqlı insanlara baxaraq, onlar kimi olmağı təmənna edir və əhvallarını pozurlar. Allahın onlara verdiyi nemətləri layiqincə dəyərləndirmir, giley-güzar edərək yaşadığı günü kəm xəyallarına qurban verirlər.
(Qasas surəsinin 76-83-cü ayələrinin təfsirindən)

 

 

Bənzər Məqalələr