featured-image-3537

İbn Abbas (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: “Ağ libas geyinin. Çünki ağ libas geyimlərinizin ən xeyirlisidir. Ölülərinizi də ağ (parça) ilə kəfənləyin. Sürmələrinizin ən xeyirlisi İsmid (sürmə daşıdır). O, gözün nurunu artırır, kiprikləri qüvvətləndirir”
(Əbu Davud 3878, 3880, İbn Məcə 3495, 3496, 3497, əl-Albani “Səhih”. )

————–
SƏHİH DUA VƏ ZİKİRLƏR KİTABI
Təhqiq: Muhəmməd Nəsirəddin əl-Albani
Toplayan və Tərcümə Edən: K.Hüseyn

Bənzər Məqalələr