featured-image-3488

Şəqiq ibn İbrahim belə buyurur:

“Bu altı xüsusdan dolayı xeyrin qapıları qul üçün bağlı olar:

1 – Nemətlərdən faydalanıb, ona şükr etməməsi..
2 – Elmə həvəs göstərib, əməl etməyi tərk etməsi..
3 – Tez-tez günahlar edib, tövbəni gecikdirməsi..

5 – Salehlər dünyaya bağlanmadıqları halda, dünyaya var gücüylə bağlanması..
6 – Salehlər axirəti seçdikləri halda, axirətdən üz çevirməsi..”

Biz deyirik ki, bunun əsli;
– Rağbə və qorxunun olmaması,
– Yəqinliyin zəifləmiş olması,
– Bəsirətin zəifləmiş olması və
– Nəfsin də, xeyirsiz şeylərə istəkli olmasıdır..

Bu, xeyirli şeyləri xeyirsizlərlə dəyişdirmək deməkdir..

Şübhəsiz ki, bütün xeyirlərin əsli – Allah`ın müvəffəq etməsi və diləməsiylədir.. Nəfsin əxlaqlı və hörmət sahibi olması – xeyrinəsli`ndəndir.. Şərin əsli – nəfsin çirkin və hörmətsiz olmasıdır..

Uca Allah belə buyurur:
“..Nəfsini günahdan təmizləyən xilas olmuşdur.. Onu günaha batıran isə, ziyana uğramışdırş.” (Şəms, 9-10)

Yəni, Allaha itaət edərək nəfsini üstün və bəsirətli hesab edən -xilas olmuşdur.. Allaha üsyan edərək, nəfsini alçaltmış kəs isə,həlak olmuşdur..
Şübhəsiz ki, şərəf sahibi olan nəfslər, ancaq üstün və nəticə baxımından daha tərifəlayiq olan şeylərdən razı və məmnun olarlar..

Alçalmış nəfslər isə, xeyirsiz şeylər ətrafında pərvanə kimi dönərvə hətta bu xeyirsiz əhatənin daxilinə düşərlər.. Eynilə birağcaqanadın pisliklərin içinə düşdüyü kimi..

Şərəfli və uca olan nəfs – zülmdən, əxlaqsızlıqdan, oğurluqdan və xəyanətdən əsla razı olmaz.. Çünki bu nəfs – bundan daha uca və daha qiymətlidir..

Ancaq aşağı dəyərli və alçaq olan nəfs isə – bunun tərsinədir..
Bu səbəbdən də, hər bir nəfs – özünə münasib olana doğru meyl edər..
Bu kimsə öz təbiətinə və əxlaqına uyğun bir şəkildə əməl edər.. Qul əməli yalnız öz xasiyyət və adətinə uyğun bir şəkildə olar..

Zalım bir nəfs – nemətləri ona bəxş Edəndən üz çevirməklə və günah işləməklə, dərin bir yuxuya dalar.. Onun bu yuxudan oyanması üçün isə, biz yalnız dua edə bilərik..

Mömin bir nəfs isə – nemətləri Verənə şükr edərək, Onu sevərək, Ona tərif və həmd edərək, Ondan həya edərək, Onu ucaldaraq, bu xeyirli yolda düzgün addımlar atar və beləliklə, yalnız xeyirliəməllər işləyər..

________________________
Bu yazıda Alləmə İbn`ul-Qeyyimin “əl-Fəvaid” adlı kitabından istifadə olundu.
Tərcümə və əlavə: Ayxan Məmmədoğlu (noyabr 2011)

Bənzər Məqalələr