featured-image-1232

Uca və Qüdrətli Allah öz Kitabında ölüm anının bütün insanlan, elecə dƏ ayrı-ayrı şəxsiyyətləri necə haqlamasını təsvir etdi. Biz bu ayələrdən yalnız bir neçesini nümunə gətiririk.

Yəgub peyğəmbərin ölümü

Allah-Təala buyurdu:
“(Ey yəhudilər!) Yoxsa Yəqubun ölümü yetişdikdə siz onun yanında idiniz?! O, “Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz?” deyə oğlanlarından soruşduğu zaman onlar “Sənin AUahınaa və sənin atalarının – İbrahimin, İsmailin və İshaqın Allahı olan tək Attaha təslim olub ona ibadət edəcəyik! dedilər (“Bəqərə”, 133).

ÖLÜMÜN BAŞ VERMƏSİNİN BƏZİ EPİZODLARI

Allah-Təala buyurub: Xeyr, canın boğaza (körpücük süınüklərinə) gəlib yetişəcəyi, (onu bu bəladan) kim xilas edə bilər?” deyiləcəyi, (can üstə olan kimsə) ayrılıq dəmi-nin gəlib çatdığını anlayacağı və (ölüm qorxusundan) qıçı-qıçına dolaşacağı zaman aparılacağın yer Rəbbinin hüzuru olacaq (ey insan!)” (“Qiyamət”, 26-30).
Bu ayədə Allah insanı ölüm dəqiqəsi gözləyən dəhşət-dən bəhs edir. Allahım, sən bizə ö çətin anda, ruh bədəni tərk edib körpücük sümüyünə qalxanda və insanın həyatı üçün mübarizə aparan həkim ənənəvi müalicə üsulundan ümidini kəsib “öləni ölümdən kim qurtaracaq” deye soruşanda o əsas haqq sözünü dilımizə gətirməyə imkan ver. 0 zaman baldır-baldıra dolaşacaq, yəni yüklər bir-birinin ardınca insanın çiyninə düşəcək və bundan yalnız Allahın rəhm etdiklıri qaça biləcək. Ölüm gələcək ve mərhumun baldırları kəfəndə birləşəcək. Mələklər ölənin ruhunun hazırlığı ilə məşğul olana qə-dər insanlar onu bədənini son səyahətə hazırlayacaqlar (Bax: Ibn Kəsir)
Allah-Təala buyurub: “can boğaza yetişdiyi (ölüm gəlib çatdığı) zaman siz ona baxıb durursunuz (əllnizdən heç bir şey gəlmir), Biz ona sizdən daha yaxınıq, amma siz (bu-nu) görmürsünüz!” Əgər sizdən (dediyiniz kimi Qiyamət günü əməllərinizə görə) haqq-hesab yoxdur iddianızda doğrusunuzsa, bəlkə o çıxan canı geri (bədənə) qaytarası-nız?!” (“Vaqiə”, 83-87).

Ey insanlar! Siz gorürsünüz ki, yaxınlarmızı ölüm necə haqlayır, ölənin ruhu boğazına qalxır, o bu ölüm çəkişməsini necə keçirir. Siz onu görüsünüz, ancaq ruhunun dalınca gələn mələkləri görmür və unudursunuz ki, Rəbbiniz sizə başqalarından çox yaxindır. Əgər siz dediyiniz kimi, insanı hesab və mükafat gözləmirsə, nə üçün siz öləni həyata qaytarmaq və ruhunu yenidən bədəninə qaytarmaq gücündə deyilsiniz?

Xalid ibn Əbdürrəhman aş-Şayi Sultan ibn Fahd ar-Raşid

www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr