featured-image-3424

Əbu Nəcih əl-İrbad ibn Sariyə (radıyAllahu anhu) buyurur:
– Rəsulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) bizə elə bir təsirli öyüd-nəsihət verdi ki, qəlblərimiz qorxudan titrədi və gözlərimiz yaşardı. Dedik:

– Yə Rasulullah! Bu vidalaşanın öyüd-nəsihətinə bənzəyir. Bizə nə tövsiyyə edirsən?

Rasulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) buyurdu:
– Sizə Allahdan qorxmağı, bir həbəşi köləsi sizə əmirlik etsə belə, ona tabe olmağı tövsiyyə edirəm. Sizlərdən yaşayan olsa, çoxlu ixtilaflar görəcəkdir. O zaman mənim və haqq yolda olan Raşidi xəlifələrin yolu ilə gedin. Azı dişlərinizlə bu yollardan yapışın. Bidətlərdən çəkinin. Çünki hər bir bidət zəlalətdir.

________________
◦ Əbu Davud, 4607
◦ ət-Tirmizi, 2678
◦ Əhməd ibn Hənbəli, 4/126-127
◦ İbn Məcə, 42-44
◦ əd-Darimi, 1/44-45
◦ İbn Hibbən, 102

—————
Hazırladı:Zubeyr

Bənzər Məqalələr

media-img_5646

Allahın elçisi ﷺ müxtəlif hədislərində Allah qatında xeyirli və yaxşı insanların kimlər olduğuna dair belə demişdir: «Ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəndir.» (Sahih əl-Buxari, 5027). «Ən xeyirliniz əxlaqı ən gözəl […]
Daha ətraflı