featured-image-3373

Əbu Hureyrə radıyallahu anh rəvayət edir;
Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmə dedilər ki:
“Müşriklərə qarğış et və onları lənətlə!”
Cavab olaraq belə buyurdu:
“Mən, rəhmət olaraq göndərildim, lənətləyici olaraq deyil.”

Hədis Şərif (Müslim)

Bənzər Məqalələr

media-img_5646

Allahın elçisi ﷺ müxtəlif hədislərində Allah qatında xeyirli və yaxşı insanların kimlər olduğuna dair belə demişdir: «Ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəndir.» (Sahih əl-Buxari, 5027). «Ən xeyirliniz əxlaqı ən gözəl […]
Daha ətraflı