featured-image-3497

Əli ibn Əbu Talib (radıyAllahu anhu) buyurur:
– Riyakarın üç əlaməti vardır:

1- Tək olduqda tənbəl, insanlar arasında olduqda isə çalışqan olar.
2- Onu təriflədikdə əməli artar.
3- Tənqid olunduqda isə əməli azalar.

[Əbu Həmid əl-Ğazali, ‘əl-İhyə’ kitabı, 3/313]

_________
əz-Zubeyr

Bənzər Məqalələr