featured-image-3498

Bir nəfər Şəqiq ibn İbrahimdən (rahiməhullah) soruşdu:
– İnsanlar məni saleh bir insan kimi tanıyırlar. Saleh olub-olmadığımı nədən bilim?

Şəqiq ibn İbrahim (rahiməhullah) cavabında buyurur:
I- Gizli etdiyini salehlərin yanında aşkar et. Razı qalarlarsa, bil ki, sən salehsən.
II- Qəlbinə dünyanı təklif et. Rədd edərsə, bil ki, sən salehsən.
III- Nəfsinə ölümü xatırlat. Ölümü qəbul edərsə, bil ki, sən salehsən.
Bu üç şey səndə cəm olduqdan sonra əməlinə riyanı daxil etməməsi və riyanın əməllərini puç etməməsi üçün Uca Allaha yalvar.

[‘Tənbihul- Ğafilin’ kitabı, 1/24]

___________
əz-Zubeyr

Bənzər Məqalələr

media-img_5646

Allahın elçisi ﷺ müxtəlif hədislərində Allah qatında xeyirli və yaxşı insanların kimlər olduğuna dair belə demişdir: «Ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəndir.» (Sahih əl-Buxari, 5027). «Ən xeyirliniz əxlaqı ən gözəl […]
Daha ətraflı