featured-image-3668

Qüdsi hədisdə buyrulmuşdur: “Uca Allah bir qulunu sevdiyində Cəbraili çağıraraq ona belə buyurar: “Mən filan qulumu sevirəm , sən də onu sev”. Cəbrail də səmada olan mələkləri səsləyərək: “Allah filan qulunu sevir, siz də onu sevin”- deyər. Səmada olan mələklər də həmin qulu sevərlər. Sonra yer üzərində olanlar da onu sevərlər. Əgər Allah bir quluna qəzəblənərsə, Cəbraili çağIraraq filankəs qəzəbimə düçar olub, sən də ona qəzəblən -deyər. Cəbrail səmada olan digər mələkləri səsləyərək onlara: “Allah filan quluna qəzəblənmişdir, siz də ona qarşı qəzəbli olun. Sonra yer üzərində olan insanlar da həmin insans sevməzlər və ona qarşı insanlar arasında nifrət yaranar”(Müslim, 1705.)

Bənzər Məqalələr

media-img_5646

Allahın elçisi ﷺ müxtəlif hədislərində Allah qatında xeyirli və yaxşı insanların kimlər olduğuna dair belə demişdir: «Ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəndir.» (Sahih əl-Buxari, 5027). «Ən xeyirliniz əxlaqı ən gözəl […]
Daha ətraflı