featured-image-3423

Bir gün Rasulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) Ubeyy ibnul Kəbə dedi:
– Allah sənin mənə “Beyyinə” surəsini oxumağını əmr etdi.

Ubeyy İbnul Kəb (radıyAllahu anhu) həyəcanla soruşdu:
– Yə Rasulullah! Allah mənim adımı çəkdimi?

Rasulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) buyurdu:
– Bəli!

Bunu eşidən Ubeyy hönkürtü ilə ağladı.

◦ Buxari, 7/96
◦ Muslim, 799
—————
Hazırladı:Zubeyr

Bənzər Məqalələr